Vide

Mēs nepārtraukti strādājam pie risinājumiem, lai īstenotu atbildīgu pieeju vides jautājumiem.

Kādas ir mūsu prioritātes?

•    Cenšamies dot priekšroku videi draudzīgām tehnoloģijām un iepakojumam, kas samērojamas ar ražošanas procesu prasībām;
•    Saudzīgi un pārdomāti attiekties pret ūdens resursu un enerģijas resursu izmantošanu;
•    Mēs izvirzām augstas prasības pret sevi un saviem sadarbības partneriem.

Ko mēs darām?

•    LB savā darbībā ievēro likumdošanas prasības vides jomā un mērķtiecīgi cenšas samazināt uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz vidi;
•    Uzņēmums atbildīgi izmanto enerģijas un ūdens resursus. Mūsu produkcijas ražošanā tiek izmantots uzņēmuma teritorijas esošā dziļurbuma ūdens;
•    LB īsteno atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu, regulāri nododot makulatūru, metāllūžņus un videi bīstamos atkritumus;
•    Realizējam aktivitātes darbinieku vidū, kas atgādina par elektrības un citu resursu pārdomātu izmantošanu;
•    Maksimāli izmantojam esošos tehniskos resursus visefektīvākajā veidā.

2010-2017 © AS Latvijas balzams