Tirgus

AS Latvijas balzams jebkuru nozīmīga lēmuma pieņemšanā, kas saistās ar produkta garšas vai dizaina izmaiņām iesaista patērētājus, veicot kvantitatīvas un kvalitatīvas aptaujas un ņemot vērā viņu viedokli.

  • Lai saņemtu tūlītēju atgriezenisko saiti no patērētājiem, darbojas bezmaksas tālrunis atsauksmēm tel.nr. 80009990.
  • Jebkurš patērētājs var izteikt savu viedokli par AS Latvijas balzams ražoto produkciju. Visas saņemtās pretenzijas, priekšlikumi un atsauksmes tiek adresēti pēc piederības uzņēmuma speciālistiem, kuri izskata tās pēc būtības, ja norādīta kontaktinformācija, sazinās ar klientu, organizē salīdzinošās degustācijas, testēšanu. Visi pretenziju iesniedzēji saņem rakstisku atbildi.
  •  Pa bezmaksas tālruni saņemtās pretenzijas, priekšlikumi un atsauksmes tiek apkopoti un apkopotie dati tiek analizēti. Gada beigās tiek sagatavota atskaite.

Uzņēmums jau 2005.gadā ir izstrādājis, pieņēmis un ievēro Ētiskas mārketinga komunikācijas kodeksu, kura pamatā ir AS Latvijas balzams produktu piedāvāšana tirgū atbildīgā veidā patērētājiem, kas sasnieguši Latvijā noteikto legālo alkohola lietošanas vecumu. Šis kodekss nosaka skaidras mārketinga vadlīnijas, kas papildina Latvijas Republikas likumdošanas prasības. Kodeksa mērķis ir nodrošināt to, lai AS “Latvijas balzams” mārketinga komunikācija neparādītu un neveicinātu alkoholisko dzērienu nepareizu vai pārmērīgu lietošanu.

Ievērojot reklāmas radīšanas un izvietošanas standartus, AS “Latvijas balzams” atgādina pircējiem, ka mūsu produkti jālieto atbildīgi un ar mēru. Tādējādi uzņēmums dod savu ieguldījumu pozitīvu alkoholisko dzērienu lietošanas tradīciju veicināšanā sabiedrībā un negatīvo blakus efektu mazināšanā.

2010-2017 © AS Latvijas balzams