2018

  • 11.05.2018

    Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

    Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas balzams” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst. 12.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” telpās.

2010-2017 © AS Latvijas balzams