2016

21.09.2016 visas ziņas

Reģistrēti AS “Latvijas balzams” statūtu grozījumi

 2016. gada 8. septembrī ārkārtas AS “Latvijas balzams” akcionāru sapulce pieņēma lēmumu grozīt sabiedrības statūtus, paredzot veidot Speciālā mērķa rezerves EUR 5 311 764 apmērā ar nekustamo īpašumu un reorganizāciju saistīto projektu attīstībai un ar tiem saistīto risku novēršanai. Speciālā mērķa rezerves tiks veidotas tikai no Sabiedrības akcionāru iemaksām un būs iekļaujamas Sabiedrības pašu kapitālā. 

AS “Latvijas balzams” valde paziņo, ka Sabiedrības statūtu grozījumi tika reģistrēti Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Speciāls norēķinu konts iemaksu veikšanai Speciālā mērķa rezervju fondā netiek paredzēts, un iemaksas var veikt Sabiedrības norēķinu kontos:

AS "Latvijas balzams", VRN 40003031873,

AS “Swedbank”, IBAN: LV26 HABA 0001 4080 3225 9,

Nordea bank AB Latvijas filiāle, IBAN: LV91 NDEA 0000 0813 7075 9. 

 

Atgādinām, ka iemaksas šajā fondā ir katra akcionāra brīvprātīgs lēmums.

 

2010-2017 © AS Latvijas balzams