2016

08.09.2016 visas ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2016.gada 8.septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmums

1.    Papildināt Statūtus ar jaunu apakšnodaļu un izteikt to sekojošā redakcijā:

“REZERVES

(29)     Sabiedrība var veidot Speciālā Mērķa Rezerves EUR 5 311 764 apmērā ar nekustamo īpašumu un reorganizāciju saistīto projektu attīstībai un ar tiem saistīto risku novēršanai.
(30)    Speciālā Mērķa Rezerves tiek veidotas tikai no Sabiedrības akcionāru iemaksām un ir iekļaujamas Sabiedrības pašu kapitālā.”

2.    Noteikt, ka grozījumi akciju sabiedrības „Latvijas balzams” Statūtos stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi Komercreģistra iestādē – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Rīgā, 2016.gada 8.septembrī

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs                                              Intars Geidāns

2010-2017 © AS Latvijas balzams