2016

 • 22.09.2016

  AS “Latvijas balzams” Speciālā mērķa rezerves fonds ir apmaksāts pilnā apmērā

  AS “Latvijas balzams” valde informē, ka Speciālā mērķa rezerves fonds ir apmaksāts pilnā apmērā.

 • 21.09.2016

  Reģistrēti AS “Latvijas balzams” statūtu grozījumi

  AS “Latvijas balzams” valde paziņo, ka Sabiedrības statūtu grozījumi, kas paredz Speciālā mēŗka rezerves fonda izveidi,  tika reģistrēti Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

 • 08.09.2016

  Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2016.gada 8.septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmums

  Papildināt Statūtus ar jaunu apakšnodaļu un izteikt to sekojošā redakcijā.

2010-2017 © AS Latvijas balzams