2015

30.10.2015 visas ziņas

AS “Latvijas balzams” 2015.gada 12.novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2015.gada 12.novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
(ietverot akcionāra SIA “AMBER BEVERAGE GROUP” priekšlikumus padomes locekļu kandidātiem)

1.    Padomes vēlēšanas.

1)    Ņemot vērā Padomes locekļa Aigara Kalvīša iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Padomes locekļa amata un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” Padomes locekļa amata Petr Aven, Aigaru Kalvīti, Sergeju Ļimarenko, Oļegu Alaini un Valizhan Abidov.

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 12.novembrī:
1.    Petr Aven;
2.    Rolands Gulbis;
3.    Sergejs Ļimarenko;
4.    Oļegs Alainis;
5.    Valizhan Abidov.


Rīgā, 2015.gada 29. oktobrī

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs                    

Seymour Paul Ferreira

2010-2017 © AS Latvijas balzams