2014

31.10.2014 visas ziņas

„Amber Beverage Group" kļuvusi par "Latvijas balzams" 89,53% akciju turētāju

AS „Latvijas balzams” ar paziņo, ka tā ir saņēmusi „S.P.I. Regional Business Unit” B.V. paziņojumu par līdzdalības zaudēšanu. Saskaņā ar šo paziņojumu, kas ir saņemts no „S.P.I. Regional Business Unit” B.V., kompānija ir zaudējusi līdzdalību (89,53% no a/s „Latvijas balzams” pamatkapitāla) 2014.gada 24.oktobrī.

„S.P.I. Regional Business Unit” B.V. ir pieņēmusi lēmumu dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Amber Beverage Group”, kuras pamatkapitāls tika apmaksāts ar mantisko ieguldījumu. Viens no mantiskā ieguldījuma priekšmetiem bija dibinātājam „S.P.I. Regional Business Unit” B.V. piederošas 6 711 940 AS „Latvijas balzams” akcijas.

Saskaņā ar paziņojumu, kas ir saņemts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMBER BEVERAGE GROUP”, sabiedrība ir ieguvusi līdzdalību (89,53% no a/s „Latvijas balzams” pamatkapitāla) 2014.gada 24.oktobrī.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Amber Beverage Group” pamatkapitāls tika apmaksāts ar mantisko ieguldījumu. Viens no mantiskā ieguldījuma priekšmetiem bija dibinātājam „S.P.I. Regional Business Unit” B.V. piederošas 6 711 940 AS „Latvijas balzams” akcijas.

2010-2017 © AS Latvijas balzams