2013

29.04.2013 visas ziņas

AS "Latvijas balzams" 23.04.2013 akcionāru pilnsapulces lēmumi

2013.gada 23.aprīlī notika kārtējā AS "Latvijas balzams" akcionāru pilnsapulce, kura lēma par sekojošiem jautājumiem:


1.    Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.    2012.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes sastādītos un akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes izskatītos:
1)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;
2)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada pārskatu, kas sastādīts atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS);
3)    akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada atkarības pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.    2012.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2012.gada tīro peļņu 4 193 003 LVL (četri miljoni viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši trīs lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai krīzes apstākļos  un rezervju veidošanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.    Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2013.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „BAKER TILLY BALTICS” (licences nr 80).
2)    Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskatu revīzijas veikšanu 33 550 EUR, neiekļaujot PVN.
3)    Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2013.gada pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5.    Padomes vēlēšanas.

1)    Ņemot vērā padomes locekļa Bleina Alana Rovleta (Blaine Alan Rowlette) iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2013.gada 23.aprīli no akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev), Sebastianu Boelenu (Sebastianus Boelen), Pjotru Avenu (Petr Aven), Dāvidu Ronaldu Sarbiju (David Ronald Surbey) un Aigaru Kalvīti.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 23.aprīlī:
1)    Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev);
2)    Sebastiānu Būlenu (Sebastianus Boelen);
3)    Pjotru Avenu (Petr Aven);
4)    Aigaru Kalvīti (Aigars Kalvītis);
5)    Dāvidu Ronaldu Sarbiju (David Ronald Surbey);
6)    Sīmūru Fereiru (Seymour Ferreira).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts,  sadalot balsis.


Rīgā, 2013.gada 23.aprīlī

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs                             Guntis Āboltiņš - Āboliņš

2010-2017 © AS Latvijas balzams