2011

20.06.2011 visas ziņas

Paziņojums- par izmaiņām Valdes locekļu sastāvā
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” (Vien. reģ. nr. 40003031873) valde informē, ka pamatojoties uz valdes locekles G.Kronbergas iesnieguma pamata viņa, saskaņā ar 2011. gada 17. jūnija AS „Latvijas balzams” Padomes lēmumu, ir atbrīvota no AS „Latvijas balzams” valdes locekļa pienākumu izpildes un par valdes locekli tika ievēlēts Intars Geidāns.


Uz 2011. gada 20. jūniju Valdes sastāvā ir šādi padomes locekļi:

Ronalds Žarinovs

Signe Bīdermane

Sergejs Ļimarenko

Intars Geidāns

 

AS „Latvijas balzams” Valde

Rīgā, 2011.gada 20. jūnijs

2010-2017 © AS Latvijas balzams