2016

30.11.2016 visas ziņas

Neauditētie 9 mēnešu darbības rezultāti

Sabiedrības neauditētais apgrozījums 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 54.6 miljonus eiro, kas ir par 1.2% mazāk nekā 2015. gada pirmajos deviņos mēnešos. Savukārt, neauditētā peļņa  pārskata periodā sasniedza 4.99 miljonu eiro, kas,  salīdzinot ar 2015. gada deviņu mēnešu peļņu, ir pieaugusi par 3%.

Lai arī uzņēmums šogad  ir paplašinājis eksporta ģeogrāfiju un uzsācis produkcijas realizāciju  vairākos jaunos eksporta tirgos, apgrozījumu  ir ietekmējusi  pārdošanas apjoma samazināšanās  ienesīgākajos tirgos Lai kompensētu ražošanas un pārdošanas apjoma kritumu pārskata periodā, AS “Latvijas balzams”  ir uzsākusi sniegt arī citus pakalpojumus – izmantojot darbaspēka un noliktavu resursus un kompetences, AS “Latvijas balzams” ar 2016.gadu sniedz noliktavu pakalpojumus, pārsvarā alkohola nozares uzņēmumiem, tai skaitā, bet ne tikai, tranzīta pakalpojumus, muitas noliktavas pakalpojumus, 3PL servisu, komplektāciju, un citus. Tas ir ļāvis Sabiedrībai efektīvāk izmantot esošos resursus un pat palielināt peļņas rādītāju.

AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī.  2016. gada pirmajos deviņos mēnešos nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 37.5 miljonus eiro, tajā skaitā 28.6 miljonus eiro kā akcīzes nodokli.

Vairāk sadaļā "Investoriem" - Finanšu pārskati.

2010-2017 © AS Latvijas balzams