2016

15.09.2016 visas ziņas

Lai mazinātu kritumu, aktivizējam loģistikas pakalpojumus

AS “Latvijas balzams”  neauditētais apgrozījums 2016. gada pirmajā pusgadā sasniedza 34.9 miljonus eiro, kas ir par 0.2% mazāk nekā 2015. gada pirmajā pusgadā. Pārskata perioda neauditētā peļņa veidoja 2.9 miljonu eiro, kas,  salīdzinot ar 2015. gada pirmā pusgada peļņu, ir samazinājusies par 14%.

Peļņas samazinājumu ietekmēja pārdošanas apjoma samazinājums ienesīgākajos tirgos, kā Krievija un Ukraina, kuri joprojām atkopjas no krīzes un tas ietekmē pasūtījumu apjomus.  Lai kompensētu ražošanas un pārdošanas apjoma kritumu pārskata periodā, uzņēmums ir aktivizējis  citu pakalpojumu sniegšanu -  izmantojot darbaspēka un noliktavu resursus un kompetences, AS “Latvijas balzams” ar 2016.gadu sniedz virkni noliktavu pakalpojumus, tai skaitā, bet ne tikai, tranzīta pakalpojumus, muitas noliktavas pakalpojumus, 3PL servisu, komplektāciju, un citus. Tas ir ļāvis uzņēmuma saglabāt apgrozījumu praktiski līdzvērtīgu pagājušā gada pusgada rezultātiem  un efektīvāk izmantot esošos resursus.

Neskatoties uz augošo konkurenci vietējā tirgū, mūsu ražotie dzērieni stabili notur pozīcijas TOP 20 pārdotāko alkoholisko dzērienu vidū 1.pusgadā.

Vienlaikus AS “Latvijas balzams” ir ne vien lielākais alkoholisko dzērienu ražotājs Latvijā, bet arī viens no desmit lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. Tā 2016. gada pirmajā pusgadā nodokļos valsts budžetā Sabiedrība ieskaitījusi 25.6 miljonus eiro, tajā skaitā 19.5 miljonus eiro kā akcīzes nodokli.

2010-2017 © AS Latvijas balzams