2016

13.07.2016 visas ziņas

"Rīgas Melnais" dosies ekspedīcijā uz Grenlandi!

Jau 25.jūlijā grupa Latvijas jauno zinātnieku un LU lektoru dosies savā otrajā ekspedīcijā, kas veltīta ledāju kušanas jautājumu,  konkrēti ledājūdeņu noteces kanālu sistēmas izpētei. Šoreiz tas būs Rassela ledājs Grendlandē.  Mums ir prieks, ka viens no ekspedīcijas atbalstītājiem ir “Rīgas Melnais Balzams”, kas vienmēr ir ar tiem, kas nebaidās pārvarēt grūtības, atklāt neizpētīto un doties tālāk.

Ekspedīcija norisināsies no 25. jūlija līdz 5. augustam un ir latviešu polārpētnieku pirmā zinātniskā ekspedīcija uz Grenlandi, kurā tiks pētīti ledāji un apkārtējās vides izmaiņas klimata pārmaiņu kontekstā. Ekspedīcijā piedalīsies LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu pētnieki Dr. ģeol. Jānis Karušs, Dr. ģeol. Māris Krievāns, Dr. ģeol. Kristaps Lamsters, Mg. sc. ing. Agnis Rečs un ģeoloģijas bakalaura studiju programmas students Reinis Pāvils. Paredzams, ka Grenlandē veikto pētījumu rezultāti veicinās Latvijas zinātnieku līdzdarbošanos starptautiska līmeņa Arktikas reģiona problēmu risināšanā, kas saistās ar pastiprināto ledāju kušanu. Pētījumu realizēšana Grenlandē sekmēs arī zinātnieku izpratni par agrāko apledojumu radīto reljefa formu veidošanos, kā arī nogulumu un derīgo izrakteņu izplatības likumsakarībām Latvijā. Zinātnieki apņēmušies turpināt iesāktos ledāju pētījumus, regulāri īstenojot ekspedīcijas uz polārajiem reģioniem.

Prieks, ka “Rīgas Melnais” sasildīs puišus uz ledāja un būs piedalījies polāro pētījumu ekspedīcijā, dodot savu pienesumu klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā!

 

bilde web.jpg

2010-2017 © AS Latvijas balzams