2012

17.12.2012 visas ziņas

„Latvijas balzams” šogad laidis klajā astoņpadsmit jaunus produktus

Gada nogalē notiekošajā preses konferencē AS „Latvijas balzams” vadība informēja par to, ka uzņēmums šogad uzsācis ražot astoņpadsmit jaunus produktus, nosaucot konkurētspējīgu produktu attīstību par šī gada galveno prioritāti. Uzņēmums ražošanas un produktu portfeļa pilnveidošanā šogad ieguldījis 310 tūkstošus latu.

Par vienu no šī gada veiksmīgākajiem jauniem projektiem uzņēmums uzskata gada nogalē ražošanā nonākušo jauno produktu – degvīnu Riga Black® Vodka, kas ir astoņpadsmitais jaunais šī gada dzēriens, ko radījuši „Latvijas balzama” meistari.

AS „Latvijas balzams” ģenerāldirektors un valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš – Āboliņš, vērtējot uzņēmuma veikumu šogad, sacīja:

„Neskatoties uz augošu konkurenci legālu alkoholisko dzērienu nozarē un arī ēnu ekonomikas joprojām būtisko ietekmi, uzņēmuma deviņu  mēnešu neauditētie darbības rezultāti dod mums pamatu runāt par veiksmīgu darbību gada griezumā. „Latvijas balzama” fokuss šogad ir bijis vērsts uz jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu radīšanu dažādos dzērienu segmentos, līdztekus ražošanas izmaksu optimi-zēšanai un inovāciju ieviešanai ražošanā”.

Par vienu no galvenajiem izaicinājumiem Latvijas ražotājiem nākamgad uzņēmuma vadītājs Guntis Āboltiņš uzskata nemainīgi augstas produktu kvalitātes saglabāšanu, ko izaicina augošās izejvielu un resursu izmaksas. Viņš arī vienlaikus uzsvēra, ka Lat-vijas ražotāji un eksportētāji sagaida nākamgad reālu pasākumu kopumu valsts politi-kas līmenī, kas nodrošinātu Nacionālajā attīstības plānā deklarēto prioritāšu ieviešanu dzīvē.

AS „Latvijas balzams” tiešais eksports 2012.gadā fokusējās uz padziļinātu esošo eks-porta tirgu izpēti un apgūšanu. Galvenie tiešā eksporta virzieni ir bijuši Baltijas valstis, Krievija, Ukraina un Skandināvija, paralēli aktīvi norisinājusies jaunu tirgu apgūšana, kā, piemēram, Horvātija un Gruzija. Arī nākamā gadā fokuss būs vērsts uz kvalitatīvu izaugsmi un nostiprināšanos prioritārajos eksporta tirgos..

Par vienu no šī gada veiksmīgākajiem jauniem projektiem uzņēmums uzskata gada nogalē ražošanā nonākušo jauno produktu – degvīnu Riga Black® Vodka: skat.foto.

Riga Black® Vodka aizsāk jaunizveidoto «House of Riga Black Balsam» izcilās kvali-tātes zīmi, simbolizējot „Rīgas Melnā balzama” meistaru pieredzi dzērienu radīšanā. Degvīna augsto kvalitāti un tīro garšu nodrošina septiņu pakāpju filtrācija, tajā skaitā arī unikāla filtrācijas tehnoloģija ar aktīvo ogli, kurā iestrādāti sudraba joni. Šī tehno-loģija degvīna ražošanā „Latvijas balzamā” tiek izmantota pirmo reizi.

AS „Latvijas balzams” Zīmolu direktors Valters Kaže, komentējot šī produkta  perspektīvas, saka: „Riga Black® Vodka ir augstas raudzes nacionālais degvīns, kurš, mūsuprāt,  veiksmīgi konkurēs savā segmentā. Mums ir arī pamats teikt, ka šis pro-dukts kļūs par būtisku pienesumu „Latvijas balzama” eksporta portfelī – interesi par jauno degvīnu jau izrādījuši mūsu partneri Krievijā, Ukrainā, Lielbritānijā un citās val-stīs”.

Degvīns Riga Black® Vodka būs plaši pieejams Latvijas  tirdzniecības tīklos no jaunā gada un tiks ražots trijos tilpumos: 0.35l, ; 0.5l; 0. 7.

lenta1.jpg

razo1.jpg

tresais.jpg

2010-2017 © AS Latvijas balzams