2012

27.12.2012 visas ziņas

“Latvijas balzams” kvalitātes vadības sistēma atkārtoti iegūst ISO sertifikātu

Turpinot aktīvu darbu pie uzņēmuma iekšējo procesu pilnveidošanas, “Latvijas balzams”, balstoties uz Det Norske Veritas resertifikācijas audita rezultātiem, ir saņēmis sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma vadības sistēmas atbilstību standarta ISO 9001:2008 prasībām. Sertifikāts ir neatkarīgs apliecinājums arī uzņēmuma klientiem un partneriem, ka uzņēmumā ir izveidoti un tiek īstenoti visi nepieciešamie procesi savstarpējo saistību izpildei.

“Apzinoties, ka produktu kvalitāte ir biznesa attīstības stūrakmens, mums kā ražojošajam un eksportējošajam uzņēmumam,  sakārtota uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma ir viena no prioritātēm. Mūsu darba rezultātu apliecinājums ir Vadības sistēmas sertifikāta resertifikācija līdz 2015.gada nogalei”, saka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš.

AS „Latvijas balzams” vadītājs uzsver, ka kvalitātes vadība ir nepārtraukts process:
„Plānojot nākamos uzlabojumus iekšējo procesu jautājumos, noteikti ņemsim vērā neatkarīgo ekspertu rekomendācijas, kas palīdzēs uzņēmumam sasniegt vēl augstāku kvalitātes latiņu” .

Starptautiskais standarts ISO 9001 ir vadības sistēmu standarts, kas piemērojams jebkurā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nozarē. Standarta prasības tiek attiecinātas uz tiem uzņēmuma procesiem, kuriem ir ietekme uz kvalitāti, ievērojot nepieciešamību pēc klientu apmierinātības paaugstināšanas un nepārtrauktas uzņēmuma darbības pilnveidošanās.

AS “Latvijas balzams” kvalitātes vadības sistēma pirmo reizi tika sertificēta saskaņā ar ISO 9001 standartu 2002.gadā.

2010-2017 © AS Latvijas balzams